HARI RAYA HAJI

| Thursday, November 26, 2009

"INSAN YANG BERJAYA sebenarnya ialah manusia yang
melakukan PENGORBANAN; sanggup berkorban masa, wang,
jiwa dan raga, kepentingan diri, tenaga dan kudrat, fikiran, perasaan
dan sebagainya kerana KEJAYAAN DAN KECEMERLANGAN
yang dikecapi TIDAK DATANG BERGOLEK."

"SELAMAT MENJALANKAN IBADAH KORBAN"

0 Maklum Balas:

"Mantera Jiwa Penyembuh Lara Dunia"