CITES

| Saturday, November 21, 2009

Convention On International Trade
In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora


CITES telah diasaskan dan ditandatangani di Geneva, Switzerland pada penghujung tahun 70-an secara bersama oleh beberapa buah negara yang menggariskan spesies Arowana Asia (Scleropages formosus) sebagai spesies fauna yang paling dilindungi (Appendix 1 akta CITES), sekaligus membasmi spesies ini daripada terus diancam kepupusan. Badan ini juga berperanan untuk memantau isu-isu penangkapan, pemilikan, pemasaran, pembiakan, penyeludupan, pengimportan dan pengeksportan secara haram di negara-negara yang diharamkan perdagangannya.

Bagi setiap Arowana Asia yang telah menjangkau ukuran 5-6 inci panjang (piawaian eksport) yang ingin diperdagangkan, lazimnya ikan-ikan tersebut akan disertakan 'tag' melalui kaedah penyuntikan sebutir 'mikrocip berdigital' masuk ke dalam tubuh menerusi bawah salah satu kepingan sisik Arowana Asia (biasanya pada sektor abdomal). Proses ini bertujuan bagi menetapkan identiti atau jenis keturunan Arowana Asia tersebut serta tempat asal ia dibiakkan (ladang pembiakan).


Di Malaysia, Jabatan Perikanan Malaysia bertanggungjawab dalam memantau segala aktiviti yang membabitkan spesies fauna air tawar yang dilindungi ini. Untuk tujuan pembiakan komersial pula, para bakal pembiak lazimnya harus memiliki sekurang-kurangnya 50-80 ekor baka ternak asal bagi melayakkan usaha mereka untuk membiakkan Arowana Asia dan seterusnya melaksanakan aktiviti pemasaran domestik, mengimport atau mengeksport.

Bagi setiap generasi biak komersial (generasi F2 - Second Filial, dan seterusnya) pula seperti Kategori Emas dan Kategori Merah, sijil perakuan identiti yang diiktiraf oleh sekretariat CITES
akan disediakan oleh pembiak untuk diserahkan bersama-sama 'produk komersial' mereka kepada setiap bakal pelanggan yang berpotensi. Ini juga adalah sebagai langkah rasmi bagi pembiak-pembiak komersial menjalankan aktiviti-aktiviti pengeksportan dan juga pengimportan fauna yang dilindungi ini.


Milik Jenis : Arowana Emas Malaysia (Malayan Bonytounge)
Kategori : Super High Back
Tarikh Lahir : 25 Julai 2009
Tarikh Beli : 25 September 2009 (2 bulan)
Punca : Ladang Arowana Bukit Merah, Perak.
Harga : RM450.00

1 Maklum Balas:

Syed Norzalman said...

Artikel diperoleh dan diubah suai daripada http://bonytongue2000.tripod.com/arowanaasia.html/

"Mantera Jiwa Penyembuh Lara Dunia"